Εκπαίδευση

Το Πνευμονολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευομένων ιατρών στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και συμμετοχής σε κλινικές μελέτες. Κάθε χρόνο στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική εκπαιδεύονται φοιτητές στο μάθημα της Πνευμονολογίας.