Φώτιος Σαμψώνας

Επίκουρος Καθηγητής

sam e1648819159144

Personal Details

DOB: May 23rd 1978
CITIZENSHIP: Greek/EU
MEDICAL SPECIALITY: PULMONOLOGY
E-mail: fsampsonas@gmail.com

EMPLOYMENT

DatesEmployerTitle
2003-2005Primary Care General Hospital of Amaliada & Health Care Center of Simopoulo, GreecePrimary Care Physician
2005-2006Military Service in 251 Airforce General Hospital and 117 FW, Andravida, GreecePrimary Care Physician
2006-2011Department of Pulmonology and Department of Internal Medicine, University Hospital of Patras, Greece Chairmen: Professors  K. Spiropoulos, MD, PhD and C. Gogos, MD, PhDInternal Medicine and Pulmonology fellowship /Specialty
January 2012-July 2013Private Outpatient Clinic, Patras, GreeceSpecialty Doctor, Pulmonologist
July 2013- July 2014Galway University Hospitals, Department of Respiratory Medicine (Head: Prof. JJ Gilmartin)Clinical Lecturer  in Respiratory Medicine
September 2014-January 2015Private Primary and Secondary Clinics, “Asklipeion Vita”Specialist Doctor, Pulmonologist
March 2017- July 2017University of Patras, Medical SchoolLocum Senior Lecturer of Clinical Respiratory Medicine
January 2015- April 2021University Hospital of PatrasConsultant HTS Scholar
April 2021Assistant Professor, Respiratory Department, University Hospital of PatrasAssistant Professor

EDUCATION AND TRAINING

DatesInstitutionDegree
UNDERGRADUATE
1997-2003School of Medicine, University  of Patras, Patras, GreeceM.D.
POSTGRADUATE
2006- 2011Departments of Pulmonology and Internal Medicine, University Hospital of Patras, Greece Chairmen: Professors  K. Spiropoulos, MD, PhD and C. Gogos, MD, PhDInternal Medicine and Pulmonology Fellowship
2005-6 & 2006-11    Postgraduate Program ‘Clinical and Clinical-Laboratory  Specialties’,  School of Medicine, University of Patras, Patras, Greece & PhD thesis: “Association of  Endothelin-1 polymorphisms and haplotypes with the pathogenesis of COPD” Supervisor: Professor K. Spiropoulos, MD, PhDPh.D.  
September 2009- March 2010Departments of Infectious Diseases and Pulmonology, The University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston Supervisor: Professor D. Kontoyiannis, MDClinical Research Fellowship
February 2011-September 2011Division of Interventional Pulmonology, 1st Pulmonology Department, University of Athens Supervisor: Dr. G. Stratakos, MDInterventional Pulmonology Fellowship
July 2013- July 2014Galway University Hospitals, Department of Respiratory Medicine- Subspecialty clinical service in Lung Cancer (Interventional Pleural and Endobronchial Techniques) and Cystic FibrosisClinical Lecturer  Respiratory Medicine

CERTIFICATION AND LICENSE

09/2003. License of Medical Practice, Greece. Compatible to the Doctor of Medicine degree in the United States as it bestows the right to practice Medicine in Greece. Ε2/9012

07/2011. Certification in Pulmonology:  License Number 55390/600/18.07.2011

MEMBERSHIPS

2009-present: Hellenic Thoracic Society

2011-present: European Respiratory Society

08/201308/2014: IMC (Ireland) – Full Specialist Registration, No. 409390

2013-present: GMC (UK) Full Specialist Registration, Ref. No: 7388207

Clinical experience

Internship and military service (10/2003-02/2006)
From 10/2003-02/2005 I did my medical Internship in Amaliada’s Rural General Hospital, working as a general medicine physician. Following the next 12 months (02/2005-01/2006) I did my military service working in Airforce General Hospital and in 117 Fighter Wing

Internal Medicine & Pulmonology Fellowship (10/2006-07/2011)
Then, I did my Pulmonology Fellowship (36 months) in the Pulmonology Department, University Hospital of Patras (Supervisors: Head, faculty and attending physicians of the Department of Pulmonology University Hospital of Patras. Professor and Head: K. Spiropoulos). During that period, I was trained in: Pulmonary Function Tests (spirometry, body box, CO diffusion, ergometry, blood gases), Sleep polysomnography, non-invasive ventilation (PSV, CPAP), I also managed patients covering all aspects of acute and chronic respiratory diseases (COPD, Asthma, Interstitial Lung Diseases, Tuberculosis & Lung infections in immunocompetent and immune-compromised patients, lung cancer diagnosis, sleep related diseases, acute and chronic respiratory failure).  For research and clinical purposes I conducted more than 150 exercise performance tests.
 I also did more than 350 24hour shifts (half of which were unsupervised), covering the Pulmonary Department inpatient clinic and consulting the ER department when needed. I was also trained in the outpatient Clinic of the department (6 months), seeing approximately 250 patients.

Interventional Pulmonology Fellowship (02-09/2011)
From February 2011, to September 2011, I was trained in flexible interventional bronchoscopy techniques, (TBNA, EBUS/TBNA, endobronchial electrocautery and cryotherapy) and medical thoracoscopy in the Division of Interventional Pulmonology, 1st Pulmonology Department, University of Athens.  During that time period, I performed more than 100 TBNA and EBUS/TBNA, 40 electrocautery and cryotherapy, and 20 medical thoracoscopy procedures (supervised) (Supervisor: As. Professor G. Stratakos).

Private Clinic (12/2011 – 07/2013)
At my private outpatient clinic (December 2011 – July 2013) I have been dealing with approximately with100 patients per month, covering all aspects of pulmonary medicine. I was also doing around 10 bronchoscopies per month (5 TBNA/EBUS and 5 conventional, unsupervised) in the Division of Interventional Pulmonology, 1st Pulmonology Department, University of Athens and in private hospitals in Athens. 

Galway University Hospitals (07/ 2013-07/ 2014)
I worked as a Clinical Lecturer of Respiratory Medicine in Galway University Hospitals. I was actively involved in teaching medical students respiratory and general internal medicine. Additionally, I had an active role in providing medical services in Cystic Fibrosis and Lung Cancer in an outpatient and inpatient basis. I also attended and participated in the relevant Multidisciplinary Meetings (Lung Cancer Rapid Access Services and relevant MDTs).
Additionally, I refined my clinical skills in Bronchoscopy, Endobroncial Ultrasound Transbronchial Aspiration techniques and in pleural Ultrasound and relevant techniques (pleural aspiration and chest drains insertion). During this year I attended more than 65 Lung Cancer and Cystic Fibrosis multidisciplinary meetings and I have performed 36 EBUS TBNA sessions, 12 thoracoscopies, and more than 60 pleural U/S and related procedures (chest drain insertions and pleural aspirations) (see supporting reference letter)

Private Respiratory Clinics “Asklipion Vita” [September 2014-January 2015]
At my private outpatient clinic (September 2014-January 2015]) I have been dealing with many patients with advanced respiratory disorders, covering all aspects of pulmonary medicine, including advanced lung cancer and pleural diseases management

University Hospital of Patras [January 2015-today (ongoing)]
Currently, I work as a Locum Consultant of Respiratory Medicine in Patras University Hospital, with clinical and academic commitments. At this time I have also been awarded a Scholarship from the Hellenic Respiratory Society that further supports the clinical service and my academic commitments. During these months I have expanded the institutional Interventional/Bronchoscopy service, by practicing bedside Pleural Ultrasound and related procedures (U/S guided pleural aspirations, 6 & 8 Fr chest tubes insertion, chemical talc pleurodesis etc), TBNAs/EBNAs/TBNBs, and by applying quality control processes in all steps of the procedures (more than 700 cases in total, ). I was elected as assistant professor of Respiratory Medicine in November 2020 and allocated in this post on April 2021.
I am also working towards to develop an integrated EBUS and Thoracoscopy Service, as part of a Rapid Access Lung Clinic for cancer cases, with applicable Rapid on Site Evaluation of the aspiration cytology samples (see supporting reference letter).

CONTINUED MEDICAL EDUCATION

 1. 14th Post educational Seminar in Pediatrics, Patras, Greece, January 17-18, 2004 (CME: 8)
 2. 10th State of the art, Athens April 2006 (CME: 15) 
 3. 12th State of the art, Athens April 2008 (CME: 15)
 4. 14th State of the Art, Athens 2010 (CME: 15)
 5. 9th WASOG meeting &11th BAL international conference, Athens June 2008 (CME: 21)
 6. 5th International Congress on lung Cancer, Patras January 2007 (CME: 21)
 7. 10th Seminar of pulmonology, Pulmonology Department of University of Patras November 2006, (CME :9)
 8. 11th Seminar of the Pulmonology Department of the University Hospital of Patras, March 2008 (CME: 8)
 9. Novel developments in Internal Medicine, Patras, February 2007 (CME:10)
 10. Interventional Pulmonary rounds and oral presentation at Pulmonary Pulmonology in Cancer Patients.  An Intensive Hands-on Course. February 4-6, 2010. The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center. CME- AMA PRA Category 1 Credits (19.50). Department MD Anderson Cancer Center, 2009-2010, (CME: 8).
 11. ECBIP 2013, 2nd European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology, April 2013
 12. Irish Thoracic Society Annual Meeting, Derry N. Ireland, November 2013 (CME: 11)
 13. Post Graduate Lecture Series in the Specialty of Respiratory Medicine, 2013-2014, 11-12/04/14, Kinsale, Cork, Ireland (CME: 5)
 14. 79th Regional Meeting of Asthma (organized by the Asthma Global Association – INTERASMA) and 23rd PanHellenic Respiratory Congress 05-08/11/2014, Athens, Greece, CME: 22 Credits
 15. 1st Seminar of the Pulmonology Department, Patras University Hospital, Patras, Greece, May 2015 (CME:5)
 16. 24th PanHellenic Respiratory Congress, 26-29/11/2015 CME: 15
 17. 25th PanHellenic Respiratory Congress, 23-26/06/2016 CME:7
 18. 23rd Training Symposium of the Committee for Western Greece of the Hellenic Respiratory Society, 23-25/09/2016
 19. 14th Training Seminar “Advances in Oncology”, of the Oncology Department- University Hospital of Patras, 09-10/12/2016.
 20. 14th Seminar in Respiratory Medicine-“Advances in Respiratory Medicine”, Respiratory Medicine Department, University Hospital of Patras, 17-18/03/2017, CME: 7
 21. Σεμινάριο επεμβατικής Πνευμονολογίας-Πέρα από το ορατό. 29-30/06/2018, CME: 8
 22. 16ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο – Εξελίξεις στην Ογκολογία, Ογκολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική ΠΓΝΠ-“Πνευμονίτιδα από τη χορήγηση σύγχρονων ανοσοθεραπευτικών παραγόντων: Κλινική αντιμετώπιση, 14-15/12/2018, CME: 16
 23. 27ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13-16/12/2018 CME:8
 24. Σεμινάριο Επεμβατικής Πνευμονολογίας Πέρα από το ορατό”, της Ομάδας Επεμβατικής Πνευμονολογίας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας στο Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ, 29-30/06/2018, CME: 8
 25. 17ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο – Εξελίξεις στην Ογκολογία, Ογκολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική ΠΓΝΠ-“Πνευμονιτιδα από τη χορήγηση σύγχρονων ανοσοθεραπευτικών παραγόντων: Κλινική αντιμετώπιση, 12/2019, CME: 16
 26. Σεμινάριο εκπαίδευσης και προσομοίωσης ενδοϋπερηχογραφίας στον καρκινο του πνεύμονα. Εταιρεία Εκπαίδευσης Επεμβατικής Πνευμονολογίας και Μονάδα Επεμβατικής Πνευμονολογίας της Α’ Πνευμονολογικής Κλινικής του Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών 14-15/02/2020.
 27. European Respiratory Society Congress 07-09/09/2020. CME 19
 28. What is New in Respiratory Medicine, Ioannina 18-20/09/2020. CME 10
 29. Φάρος Πνευμονολογίας, Αλεξανδρούπολη 09-11/10 20202020. CME 22
 30. 29Ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Αθήνα 17-20/12/2020
 31.  15Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής 27-30 Μάιου 2021
 32. ATS 2021. 14/05/2021. CME 12
 33. ERS EBUS PART 1. CME 15
 34. ERS EBUS PART 2. CME 17
 35. European Respiratory Society 09/2021, CME 23

RESEARCH AWARDS AND GRANTS

 1. “Evaluation of the 3A/4A (134delA) and Lys198Asn genetic polymorphisms of the endothelin-1 gene and their association with chronic obstructive pulmonary disease and lung function tests in Caucasian population” First prize and grant, 15 Pan-Hellenic congress of the Hellenic Thoracic Society, Crete, 11/2006.
 2. Genetic Pathogenesis of COPD, Astra Zeneca Research Grant, 2006
 3. Third Prize & grant, 22 Pan-Hellenic Congress of the HTS, 10/2012
 4. HTS Scholarship 10/2014
 5. HTS Scholarship 10/2015

INVITED LECTURES 

 1. 8th Scientific Congress of Medical Students, ‘Sexually Transmitted Diseases’ Ioannina, Greece, April 19-21, 2002
 2. 10th Seminar of Pulmonology, “Genetic susceptibility to COPD and the role of Endothelin-1”, Patras, Greece, November 2006
 3. 10th Panhellenic Postgraduate Teaching Congress, Advances in Oncology, “The role of the Endoscopist in lung cancer diagnosis” Patras, Greece, April 1-2 2013
 4. 1st Seminar of the Pulmonology Department, Patras University Hospital, “COPD Phenotypes” , Patras, Greece, May 2015
 5. Invited Lecture for Mesothelioma: 25th PanHellenic Respiratory Congress, 23-26/6/2016
 6. 23rd Training Symposium of the Committee for Western Greece of the Hellenic Respiratory Society, “The Viral pneumonias “ 23-25/09/2016
 7. 14th Training Seminar “Advances in Oncology”, Organizing the round table, entitled: “Lung Cancer”- Oncology Department-University Hospital of Patras, 09-10/12/2016.
 8. 14th Seminar in Respiratory Medicine-“Advances in Respiratory Medicine”, Respiratory Medicine Department, University Hospital of Patras, Advances in Inhaled antibiotics” and “Advances in EBUS” 17-18/03/2017
 9. 16th Training Seminar “Advances in Oncology”, of the Oncology Department- “Pulmonary Toxicities of the new Target Immunotherapies in Advanced Lung Cancer: Management” University Hospital of Patras, 14-15/12/2018
 10. Oral Presentation at the 27th PanHellenic Respiratory Congress, “Measles related pneumonia and hepatitis, at the 2018 measles outbreak”, Athens 13-16/06/2018
 11. 17th Training Seminar “Advances in Oncology”, of the Oncology Department- “Pulmonary Toxicities of the new Target Immunotherapies in Advanced Lung Cancer: Management” University Hospital of Patras, 12/2019.
 12. Πανελλήνιο Συνέδριο Ημέρες Πνευμονολογίας 15-18/10/2020. CME 18.
 13. 15Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής 27-30 Μάιου 2021“Diagnosis and staging with invasive techniques. Patient selection for surgery”.
 14. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη. Οι σύγχρονες οδηγίες εμβολιασμών για γρίπη και πνευμονιόκοκκο. 27-30/5/2021
 15. Panelist στο Webinar “Αντιμετωπίζοντας την COVID-19: κλινική εμπειρία” 23/06/2021.
 16. Panelist στο Webinar “Προβληματισμοί και εξελίξεις στην πανδημία COVID-19” 30/06/2021.
 17. Νεότερες Εξελίξεις στην Εσωτερική Παθολογία, Συχνότερα λάθη στη διαχείριση ασθενών με αποφρακτικά νοσήματα. Η συμβολή των νεότερων κατευθυντήριων οδηγιών 24–26/9/2021.
 18. Η Ρευματολογία στην Ιατρική Κοινότητα: Πνεύμονες και Ρευματικά Νοσήματα. Πάτρα 09/10/2021

INTERNATIONAL PUBLICATIONS
PEER REVIEW
Total 44

 1. Sampsonas F, Karkoulias K, Kaparianos A, Spiropoulos K. Genetics of chronic obstructive pulmonary disease, beyond a1-antitrypsin deficiency. Curr Med Chem. 2006; 13(24):2857-73.   
 2. Kaparianos A, Sampsonas F, Karkoulias K, Spiropoulos K. Obstructive sleep apnoea syndrome and genes. Neth J Med. 2006; 64(8):280-9.   
 3. Kaparianos A, Sampsonas F, Karkoulias K, Spiropoulos K. The metabolic aspects and hormonal derangements in obstructive sleep apnoea syndrome and the role of CPAP therapy. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2006 Nov-Dec; 10 (6):319-26
 4. Sampsonas F, Kaparianos A, Lykouras D, Karkoulias K, Spiropoulos K. DNA sequence variations of metalloproteinases: their role in asthma and COPD. Postgrad Med J. 2007 Apr; 83(978):244-50.
 5. Sampsonas F, Archontidou MA, Salla E, Karkoulias K, Tsoukalas G, Spiropoulos K. Genetic alterations of glutathione S-transferases in asthma: do they modulate lung growth and response to environmental stimuli? Allergy Asthma Proc. 2007 May-Jun; 28(3):282-6.   
 6. Karkoulias K, Perimenis P, Charokopos N, Efremidis G, Sampsonas F, Kaparianos A, Patouchas D, Tsiamita M, Spiropoulos K. Does CPAP therapy improve erectile dysfunction in patients with obstructive sleep apnea syndrome? Clin Ter. 2007 Nov-Dec; 158(6):515-8.  
 7. Lykouras D, Sampsonas F, Kaparianos A, Karkoulias K, Spiropoulos K. Role and pharmacogenomics of TNF-alpha in asthma. Mini Rev Med Chem. 2008 Aug;8(9):934-42.  
 8. Kaparianos A, Argyropoulou E, Sampsonas F, Karkoulias K, Tsiamita M, Spiropoulos K.Pulmonary complications in diabetes mellitus. Chron Respir Dis. 2008; 5(2):101-8.  
 9. Lykouras D, Sampsonas F, Kaparianos A, Karkoulias K, Tsoukalas G, Spiropoulos K. Human genes in TB infection: their role in immune response. Monaldi Arch Chest Dis. 2008 Mar; 69(1):24-31.  
 10. Kaparianos A, Argyropoulou E, Sampsonas F, Zania A, Efremidis G, Tsiamita M, Spiropoulos K. Indications, results and complications of flexible fiberoptic bronchoscopy: a 5-year experience in a referral population in Greece. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2008; 12(6):355-63.  
 11. Karkoulias K, Tsitsaras H, Patouchas D, Sampsonas F, Likouras D, Kaparianos A, Spiropoulos K. The alcoholic lung disease: historical background and clinical features. Medicina. 2008; 44(9):651-64.  
 12. Lykouras D, Sampsonas F, Kaparianos A, Efremidis G, Karkoulias K, Tsoukalas G, Spiropoulos K. Pulmonary hypertension: Need to treat. Inflamm Allergy Drug Targets. 2008 Dec; 7(4):260-9.  
 13. Drakatos P, Lykouras D, Sampsonas F, Karkoulias K, Spiropoulos K. Targeting leukotrienes for the treatment of COPD? Inflamm Allergy Drug Targets. 2009; 8(4):297-306.  
 14. Sampsonas F, Antonacopoulou A, Spathas D, Lykouras D, Kalofonos H, Flordellis C, Spiropoulos K, Siafakas N. Positive association between two polymorphic sites (+134 insA/delA and G198T) of the endothelin-1 gene and chronic obstructive pulmonary disease. A case-control study. Respiratory Medicine 2010; 104(1):114-20.  
 15. Patouchas D, Sampsonas F, Papantrinopoulou D, Tsoukalas G, Karkoulias K, Spiropoulos K. Determinants of specific sensitization in flour allergens in workers in bakeries with use of skin prick tests. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2009 Nov-Dec; 13(6):407-11.  
 16. Karkoulias K, Lykouras D, Sampsonas F, Drakatos P, Canova S, Tsoukalas G, Spiropoulos K. The role of Endothelin-1 in obstructive sleep apnea syndrome and pulmonary arterial hypertension: pathogenesis and Endothelin-1 antagonists. Curr Med Chem. 2010; 17(11):1059-66.  
 17. Sampsonas F, Kontoyiannis DP, Dickey BF, Evans SE. Performance of a Standardized Bronchoalveolar Lavage Protocol in a Comprehensive Cancer Center: A Prospective Two-Year Study. Cancer 2011 Aug 1;117(15):3424-33.  
 18. Sampsonas F, Lykouras D, Drakatos P, Moschopoulou A, Spiropoulos K, Karkoulias K. Endothelin-1 polymorphisms involved in impaired exercise tolerance in COPD patients. A pilot study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2011 Feb;15(2):123-8.  
 19. Kaparianos A, Sampsonas F, Lykouras D, Efremidis G, Drakatos P, Karkoulias K, Gogos C, Spiropoulos K. Association of ET-1 gene polymorphisms with COPD phenotypes in a Caucasian population. Monaldi Arch Chest Dis 2011 Jun;75 (2):126-31. (Both Kaparianos A and Sampsonas F contributed equally)  
 20. Georgiadou SP, Sampsonas FL, Rice D, Granger JM, Swisher S, Kontoyiannis DP. Open-lung biopsy in patients with undiagnosed lung lesions referred at a tertiary cancer center is safe and reveals noncancerous, noninfectious entities as the most common diagnoses. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2013 Jan;32 (1):101-5.  
 21. Karkoulias K, Lykouras D, Sampsonas F, Karaivazoglou K, Sargianou M, Drakatos P, Spiropoulos K, Assimakopoulos K. The impact of obstructive sleep apnea syndrome severity on physical performance and mental health. The use of SF-36 questionnaire in sleep apnea. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013 Feb;17(4):531-6.
 22. Lewis RE, Georgiadou SP, Sampsonas F, Chamilos G, Kontoyiannis DP. Risk factors for early mortality in haematological malignancy patients with pulmonary mucormycosis. Mycoses 2014 Jan;57(1):49-55. 
 23. Lykouras D, Karkoulias K, Patouchas D, Lakoumentas J, SampsonasF, Tranou MK, Faliagka E, Tsakalidis A, Spiropoulos K. Experience and limited lighting may affect sleepiness of tunnel workers. BMC Res Notes 2014 Jul 3;7:417. doi: 10.1186/1756-0500-7-417.  
 24. Fotis Sampsonas, Daniel Ryan, Dympna McPhillips, David P. Breen. Molecular Testing and Personalized Treatment of Lung Cancer. Curr Mol Pharmacol. 2014;7(1):22-32
 25. Karkoulias K, Sampsonas F, Kaparianos A, Tsiamita M, Tsoukalas G, Spiropoulos K. Urinothorax: an unexpected cause of pleural effusion in a patient with non-Hodgkin lymphoma. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2007 Nov-Dec;11(6):373-4.
 26. Sampsonas F, Karkoulias K, Kaparianos A, Tsiamita M, Spiropoulos K. Pulmonary alveolar microlithiasis in a patient with rheumatic valvular heart disease. Am J Med Sci. 2007 Aug; 334(2):128-30.
 27. Karkoulias K, Charokopos N, Kaparianos A, Sampsonas F, Tsiamita M, Spiropoulos K. Aseptic femoral head necrosis in a patient receiving long term courses of inhaled and intranasal corticosteroids. Tuberk Toraks. 2007; 55(2):182-5
 28. Papadas T, Dimopoulos PA, Sampsonas F, Mastronikolis N, Spiropoulos K, Goumas PD. Cystic thymoma coexisting with vascular dysplasia. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2008; 12(5):335-8.  
 29. Papadas TA, Karkoulias KP, Mastronikolis NS, Sampsonas FL, Spiropoulos KB. Concurrent tonsillitis and pneumonia due to S. pyogenes. Clin Ter. 2008; 159(1):33-4  
 30. Sampsonas F, Kaparianos A, Tzelepi V, Zolota V, Karkoulias K, Tsiamita M, Mastronikolis N, Spiropoulos K. Miliary pattern due to occupational lung disease in a patient with laryngeal cancer. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2010 Jan;14(1):43-5  
 31. Karkoulias K, Sampsonas F, Duska M, Christofidou M, Marangos M, Spiropoulos K. Pulmonary Nocardiosis in a patient with gastric tube interposition, reconstruction of the hypopharynx and gastric-hypopharyngial anastomosis. Acta Clin Belg. 2011 Jan-Feb; 66(1):60-2.
 32. Lykouras D, Theodoropoulos K, Sampsonas F, Lagiou O, Lykouras M et al. The impact of obstructive sleep apnea syndrome on renin and aldosterone. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2015 Nov;19(21):4164-70
 33. Drakatos P, Karkoulias K, Giannitsas K, Kalogeropoulou C, Papapanagiotou N, Lykouras D, Sampsonas F, Petsas T, Perimenis P, Spiropoulos K. Computed tomography cephalometric and upper airway measurements in patients with OSA and erectile dysfunction. Sleep Breath. 2016 May;20(2):769-76
 34. Results of cytopathological studies and mutation analysis in cancer patients from a reference center in western Greece. Sampsonas F. Pulm Resp Med Int J. (2018);1(1):9.
 35. EBUS: Faster, cheaper and most effective in lung cancer staging. Sampsonas F, Kakoullis L, Lykouras D, Karkoulias K, Spiropoulos K. Int J Clin Pract. Int J Clin Pract. 2018 Feb;72(2).
 36. Measles-associated pneumonia and hepatitis during the measles outbreak of 2018. Kakoullis L, Sampsonas F, Giannopoulou E, Kalogeropoulou C, Papachristodoulou E, Tsiamita M, Lykouras D, Velissaris D, Karkoulias K, Spiropoulos K, Panos G. Int J Clin Pract. 2020 Feb;74(2):e13430.
 37.  Expression Of Intracellular Components of the NF-κB Alternative Pathway (NF-κB2, RelB, NIK and Bcl3) is Associated With Clinical Outcome of NSCLC Patients. Dimitrakopoulos FD, Antonacopoulou AG, Kottorou AE, Panagopoulos N, Kalofonou F, Sampsonas F, Scopa C, Kalofonou M, Koutras A, Makatsoris T, Dougenis D, Papadaki H, Brock M, Kalofonos HP.Sci Rep. 2019 Oct 4;9(1):14299.
 38. Bronchoscopic, non-interventional, management of hemoptysis, in resource limited settings: Insights from the literature. Fotios Sampsonas, Nikos Charokopos, Loukas Kakoullis, Kiriakos Karkoulias. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020 Apr;24(7):3965-3967
 39. H3K4 Methylation Status and Lysine Specific Methyltransferase KMT2C Expression Correlate with Prognosis in Lung Adenocarcinoma. Pinelopi Bosgana, Sophia Nikou, Foteinos-Ioannis Dimitrakopoulos, Souzana Logotheti, Vasiliki Tzelepi, Charalambos Kalophonos, Vasiliki Bravou, Eleni Kourea, Fotios Sampsonas*, Vassiliki Zolota*. Current Molecular Pharmacology. 08/2020. [*=Co-Senior authors]
 40. State of the art molecular pharmacology, pathogenesis and epigenetics of 4 major cancers: Lung Cancer, Ovarian Cancer, Breast Cancer and Gliomas”. Fotios Sampsonas. Current Molecular Pharmacology. 12/2020.
 41. Response to COVID-19 in Cyprus: Policy changes and epidemic trends. Kakoullis L, Eliades E, Papachristodoulou E, Parperis K, Chra P, Constantinidou A, Chatzittofis A, Sampsonas F, Panos G.Int J Clin Pract. 2021 Apr;75(4):e13944
 42. Bronchoscopy during the COVID-19 pandemic: effect on current practices and strategies to reduce procedure-associated transmission. Fotios Sampsonas et al. Expert Rev Respir Med. Expert Rev Respir Med. 2021 Jun;15(6):773-779.
 43. Reduction in Hospitalizations for Respiratory Diseases during the First COVID-19 Wave in Greece. Kyriakopoulos C, Gogali A, Exarchos K, Potonos D, Tatsis K, Apollonatou V, Loukides S, Papiris S, Sigala I, Katsaounou P, Aggelidis M, Fouka E, Porpodis K, Kontakiotis T, Sampsonas F, Karampitsakos T, Tzouvelekis A, Bibaki E, Karagiannis K, Antoniou K, Tzanakis N, Dimeas I, Daniil Z, Gourgoulianis K, Kouratzi M, Steiropoulos P, Antonakis E, Papanikolaou IC, Ntritsos G, Kostikas K.Respiration. 2021;100(7):588-593
 44. Prevalence and significance of mediastinal lymphadenopathy in patients with Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 infection. Sampsonas F, Lagadinou M, Karampitsakos T, Solomou E, Doulberis M, Marangos M, Tzouvelekis A.Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021 May;25(9):3607-3609
 45. Increased monocyte count and red cell distribution width as prognostic biomarkers in patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Karampitsakos T, Torrisi S, Antoniou K, Manali E, Korbila I, Papaioannou O, Sampsonas F, Katsaras M, Vasarmidi E, Papakosta D, Domvri K, Fouka E, Organtzis I, Daniil Z, Dimeas I, Kirgou P, Gourgoulianis KI, Papanikolaou IC, Markopoulou K, Kounti G, Tsapakidou E, Papadopoulou E, Tatsis K, Gogali A, Kostikas K, Tzilas V, Chrysikos S, Papiris S, Bouros D, Kreuter M, Tzouvelekis A.Respir Res. 2021 May 5;22(1):140
 46. The impact of osteoporosis and vertebral compression fractures on mortality and association with pulmonary function in COPD: A meta-analysis. Kakoullis L, Sampsonas F, Karamouzos V, Kyriakou G, Parperis K, Papachristodoulou E, Christophi C, Lykouras D, Kalogeropoulou C, Daoussis D, Panos G, Velissaris D, Karkoulias K, Spiropoulos K.Joint Bone Spine. 2021 Jul 12;89(1):105249
 47. Interstitial Lung Diseases and the Impact of Gender. Karampitsakos T, Papaioannou O, Katsaras M, Sampsonas F, Tzouvelekis A.Clin Chest Med. 2021 Sep;42(3):531-541
 48. Alterations in lymphocyte subsets and monocytes in patients diagnosed with SARS-CoV-2 pneumonia: a mini review of the literature. Lagadinou M, Zareifopoulos N, Gkentzi D, Sampsonas F, Kostopoulou E, Marangos M, Solomou E.Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021 Aug;25(15):5057-5062

PEER REVIEW DOMESTIC (GREEK) JOURNALS

 1. Bilateral nodular lung opacities with a benign course in a young patient. Stratakos G, Sampsonas F, Rontogianni D, Manali E, Travlos A , Koufos N, Koulouris N. Pneumon. Volume 26, Issue 3, 2013, 262-266.  
 2. Bacillus Calmette-Guerin: Established and emerging roles for an old friend. Sampsonas F. Pneumon January – March 2020: Vol. 33, Issue 1.
 3. Interesting CT imaging in patient with cavitary lung lesion. Eirini Zarkadi, Aggeliki Bellou, Vasileia Polonufi, Theodoros Karampitsakos, Dimitris Papageorgiou, Dimosthenis Lykouras,  Aleksandros Kaparianos, Fotios Sampsonas, Maria Tsiamita, Kuriakos Karkoulias, Argyris Tzouvelekis. Pneumon 2020;33(2):1.
 4. Concomitant diagnosis of asthma and allergic bronchopulmonary aspergillosis in a previously healthy 26-year old Afghani male Fotis Sampsonas, Matthaios Katsaras,   Ourania Papaioannou,   Theodoros Karampitsakos,   Loukas Kakoullis ,   Argyrios Tzouvelekis. Pneumon 2021;34(1):1–2

BOOK CHAPTERS

 1. K. Spiropoulos: Textbook of pulmonology. “The pathophysiology underlying pulmonary disorders”.
 2. Neuromuscular alterations of upper airway muscles in patients with OSAS. Radiological and histopathological findings.In “Springer Optimization and Its Applications”, Springer 2011-ISSN 1931-6828.

ΝΑΤΙΟΝΑL GUIDELINES PARTICIPATION

 1. PREOPERATIVE EVALUATION NATIONAL GUIDELINES 2021
 2. GREEK GUIDELINES FOR BRONCHOSCOPY 2021

PRESENTATIONS
Total 49

 1. A crossover study of the efficacy of Sildenafil in the treatment of erectile dysfunction (ED) in men with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) treated with continuous positive airway pressure (CPAP). K.Spiropoulos , K. Karkoulias , F. Sampsonas , A. Kaparianos, M. Tsiamita, P.Perimenis. ERS Congress September 2006.
 2. A crossover study of the efficacy of Sildenafil in the treatment of erectile dysfunction (ED) in men with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) treated with continuous positive airway pressure (CPAP). 10th State of the art, Athens 2006. K. Karkoulias, N. Charokopos, A.Kapaprianos, F.Sampsonas, K. Spiropoulos.
 3. Evaluation of the 134 delA/insA and G198T Polymorphisms of the Endothelin -1 gene and their association with lung hyperinflation. E-poster ERS Congress Berlin 2008. F. Sampsonas, D.lykouras, A.Kaparianos, A. Karkoulias, K.Spiropoulos.
 4. Association of the insA/delA (134delA/insA) and Lys198Asn polymorphisms with Chronic obstructive pulmonary disease. ERS Congress Berlin 2008, E-Session. F.Sampsonas, A.Antonacopoulou, C.Flordellis, H.Kalofonos, K.Spiropoulos.
 5. Cytological results of patients undergone bronchoscopy in a referral population in Western Greece. Dimosthenis Lykouras, Kiriakos Karkoulias, Fotis Sampsonas, Skoura Aggeliki, Kostas Spiropoulos. ERS Vienna 09.2009
 6. Case of a very rare cause of haemoptysis in a 30-year-old male non-smoker. Kiriakos Karkoulias, Fotis Sampsonas, Ioanna Roulia, Dimosthenis Lykouras, Kostas Spiropoulos. 13 State of the art conference, April 2009, Athens, Greece
 7. D. Lykouras, A. Skoura, F. Sampsonas, G. Efremidis, M. Tsiamita, K. Karkoulias, K. Spiropoulos. Cytological results of patients’ undergone bronchoscopy in areferral population in western Greece. Lung Cancer, May 2009; 64, (Sup 1), S36. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-5002(09)70198-9  
 8. Correlation between emphysematous and non-emphysematous phenotypes of COPD and ET-1 gene polymorphisms. Fotis Sampsonas, Alexandros Kaparianos, Dimosthenis Lykouras, George Efremidis, Anna Antonacopoulou, Panagis Drakatos, Kiriakos Karkoulias, Haralabos Kalofonos, Charalambos Gogos, Kostas Spiropoulos. 14th State of the art conference, June 2010, Athens, Greece
 9. Association of Endothelin-1 polymorphisms to impaired exercise tolerance in COPD patients. Dimosthenis Lykouras, Fotis Sampsonas, Alexandros Kaparianos, Kiriakos Karkoulias, Kostas Spiropoulos. 14th State of the art conference, June 2010, Athens, Greece
 10. Up to date imaging evaluation of the upper airway in patients with OSAS. Panagis Drakatos, Dimosthenis Lykouras, Fotis Sampsonas, Kostas Spiropoulos, Kiriakos Karkoulias. International Conference on Biomedical Data & Knowledge Mining: Towards Biomarker Discovery, July 2010, Chania, Greece
 11. Dimosthenis Lykouras, Maria Sargianou, Fotis Sampsonas, Panagis Drakatos, Angeliki Bellou, Magdalini-Konstantina Tranou, Maria Nanopoulou, Asimina Zania, Kiriakos Karkoulias, Kostas Spiropoulos. OSAS and Hospital Anxiety Depression Scale: preliminary data of a referral population. 14th State of the art conference, June 2010, Athens, Greece
 12. Endothelin-1 polymorphism involved in the impaired exercise tolerance in COPD patients: A precursor of pulmonary hypertension? ERS Barcelona 2010 Congress. D. Lykouras, F. Sampsonas, et al.
 13. Τυχαία εύρεση ανευρύσματος πνευμονικής αρτηρίας σε ασθενή με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Κυριάκος Καρκούλιας, Δημοσθένης Λυκούρας, Μαρία Σαργιάνου, Φώτιος Σαμψώνας  et al. 20ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο  Νοέμβριος 2011.
 14. Διαφορές στα ευρήματα της πολυσωματοκαταγραφικής μελέτης μεταξύ ανδρών και γυναικών σε έναν χαρακτηριστικό υπό μελέτη πληθυσμό. Δημοσθένης Λυκούρας, Φώτιος Σαμψώνας et al. 20o  Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο  Νοέμβριος 2011.
 15. Μελέτη της ημερήσιας υπνηλίας σε εργάτες κατασκευής σηράγγων που εργάζονται σε κυκλικό ωράριο. Δημοσθένης Λυκούρας, Κυριάκος Καρκούλιας, Δημήτριος Πατούχας, Μαγδαληνή-Κωνσταντίνα Τρανού, Φώτιος Σαμψώνας et al. 20o  Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο  Νοέμβριος 2011.
 16. Association of ET-1 gene polymorphisms with emphysematous and non-emphysematous phenotypes in a COPD Caucasian population.  Fotios Sampsonas, et al. ERS Barcelona 2010 Congress
 17. Risk Stratification for Early Mortality in Patients (pts) With Hematologic Cancer and Invasive Pulmonary Mucormycosis (IPM). 50th ICAAC Meeting 2010. F. Sampsonas, et al The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center 1515 Holcombe Blvd, Houston, TX 77030 United States.
 18. Incremental midazolam versus midazolame/fentanyl sedation during flexible bronchoscopy. Safety and tolerance in relation to the complexity of intervention; G. Stratakos, I. Kokkonouzis, P. Moraitaki, P. Emmanouil, N. Koufos, E. Stoubi, D. Tsiboura, F. Zikopoulou, FSampsonas, et al. ERS Vienna 2012.
 19. Enuresis in obstructive sleep apnea syndrome patients; D. Lykouras, M. Sargianou, K. Karkoulias, F. Sampsonas, et al. ERS Vienna 2012.
 20. Study of daytime sleepiness among tunnel workers on rotating schedule; K. Karkoulias, D. Lykouras, D. Patouchas, M. Sargianou, FSampsonas, et al. ERS Vienna 2012.
 21. Open Lung Biopsies in a Tertiary Cancer Center: The Role of Infections in the Differential Diagnosis. S. Georgiadou, F. Sampsonas, et al. The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX. ID Week 2012, San Francisco.
 22. Συσχέτιση μεταξύ του ερωτηματολογίου SF-36 και της SaO2 και του AHI σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου. Δημοσθένης Λυκούρας, Βασιλική Απολλωνάτου, Φώτιος Σαμψώνας  et al. 10o Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2012
 23. Algorithmic approach of CT and EBUS guided TBNA with Rapid on Site (Pulmonologist’s) evaluation for mediastinal exploration. Grigorios Stratakos, Philip Emmanouil, Mohammed Al Najada, Fotios Sampsonas et al. ECBIP 2013, 2nd European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology, April 2013
 24. Μέτρηση επιπέδων λινεζολίδης σε πλευριτικό υγρό – εξιδρωματικές συλλογές. Δημοσθένης Λυκούρας, Βασιλική Απολλωνάτου, Θεόδωρος Τσέλιος, Μαρία-Ελένη Ανδρούτσου, Αχιλλέας Γιαννόπουλος, Απόστολος Βουλγαρίδης, Νικόλαος Μπαραμπάτης, Παναγιώτης Κίτρου, Φώτιος Σαμψώνας. 14ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας & 2ο FP-7-SEE-DRUG Workshop. Μάιος 2013, Πάτρα
 25. Ενούρηση σε ασθενείς με διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο. Δημοσθένης Λυκούρας, Όλγα Λάγιου, Βασιλική Απολλωνάτου, Φώτιος Σαμψώνας et al. 5o Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Έρευνα του Ύπνου. Νοέμβριος 2013, Αθήνα
 26. Η σωματική δραστηριότητα επηρεάζεται σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου. Δημοσθένης Λυκούρας, Βασιλική Απολλωνάτου, Κατερίνα Καραϊβαζόγλου, Όλγα Λάγιου, Φώτιος Σαμψώνας et al. 5o Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Έρευνα του Ύπνου. Νοέμβριος 2013, Αθήνα
 27. Μέτρηση επιπέδων λινεζολίδης στον ορό ασθενών με πνευμονία και παραπνευμονική συλλογή με χρήση χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης και φασματογραφίας μάζας (UPLC-MS). Δημοσθένης Λυκούρας, Βασιλική Απολλωνάτου, Θεόδωρος Τσέλιος, Μαρία-Ελένη Ανδρούτσου, Αχιλλέας Γιαννόπουλος, Απόστολος Βουλγαρίδης, Μαρία Τσιαμήτα, Νικόλαος Μπαραμπάτης, Φώτιος Σαμψώνας, et al. 22o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο , Δεκέμβριος 2013, Αθήνα.
 28. Η λινεζολίδη εισέρχεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα του ανθρώπου: Μελέτη με χρήση χρωματογραφίας εξαιρετικά υψηλής απόδοσης συζευγμένης με φασματομετρία μάζας (UPLC-MS). Δημοσθένης Λυκούρας, Μαρία-Ελένη Ανδρούτσου, Όλγα Λάγιου, Κυριάκος Καρκούλιας, Μιχαήλ Λυκούρας, Βασιλική Απολλωνάτου, Αγαθή Σπυροπούλου, Αχιλλέας Γιαννόπουλος, Απόστολος Βουλγαρίδης, Μαρία Τσιαμήτα, Φώτιος Σαμψώνας et al. 23ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Νοέμβριος 2014, Αθήνα
 29. Renin and aldosterone levels in Obstructive Sleep Apnea Syndrome patients. Dimosthenis Lykouras, Kleanthis Theodoropoulos, Olga Lagiou, Fotios Sampsonas et al. ERS Annual Congress, September 2015, Amsterdam/Netherlands.
 30. Φαρμακοκινητική μελέτη της λινεζολίδης στον ανθρώπινο υπεζωκότα με χρήση υγρής χρωματογραφίας εξαιρετικά υψηλής απόδοσης. Δημοσθένης Λυκούρας, Μαρία-Ελένη Ανδρούτσου, Όλγα Λάγιου, Κυριάκος Καρκούλιας, Μιχαήλ Λυκούρας, Βασιλική Απολλωνάτου, Απόστολος Βουλγαρίδης, Μαρία Τσιαμήτα, Φώτιος Σαμψώνας et al. 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Ιούνιος 2015, Αθήνα
 31. Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του Συνδρόμου Άπνοιας κατά τον Ύπνο με την ανάπτυξη αρτηριακής υπέρτασης μελετώντας το σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης. Δημοσθένης Λυκούρας, Όλγα Λάγιου, Κλεάνθης Θεοδωρόπουλος, Φώτιος Σαμψώνας et al. 24o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Νοέμβριος 2015
 32. Μελέτη της ικανότητας για φυσική άσκηση σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο εντέρου. Δημοσθένης Λυκούρας, Χρυσόστομος Τσολιάς, Κυριάκος Καρκούλιας, Φώτιος Σαμψώνας,  et al. 15o  Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων Εντέρου, Ιούνιος 2015, Ιωάννινα
 33. Daytime sleepiness in patients with obstructive sleep apnoea syndrome and its correlation to insulin resistance. Dimosthenis Lykouras, Kleanthis Theodoropoulos, Olga Lagiou, Fotios Sampsonas et al. ERS Annual Congress, September 2016
 34. Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος. Πιλοτική μελέτη. Χρήστος Τριάντος, Δημοσθένης Λυκούρας, Όλγα Λάγιου, Κυριάκος Καρκούλιας, Χρυσόστομος Τσολιάς, Φώτιος Σαμψώνας, et al. 15o Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Μάιος 2017, Λάρισα
 35. Αποτελέσματα κυτταροπαθολογικών μελετών και γενετικών μεταλλάξεων σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα από ένα κέντρο αναφοράς στη Δυτική Ελλάδα.. Σαμψώνας Φ et al. 26th Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Νοέμβριος 2017.
 36. Measles associated pneumonia in Greek patients during the measles outbreak of 2018. F. Sampsonas et al.  Ιrish Thoracic Society annual meeting, Galway Ireland 2018
 37. Πνευμονία σχετιζόμενη με την ιλαρά στην επιδημία του 2018. Φ. Σαμψώνας et al 16ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Αθήνα Δεκέμβριος 2018.
 38. Κρυπτογενής Οργανούμενη πνευμονία σε ασθενή με σύνδρομο Αντισυνθετασών. A. Μπέλλου, E.Ζαρκάδη, I. Μακρυγιάννη, M.Tσιαμήτα, A.Βουλγαρίδης, Φ. Σαμψώνας et al. 28ο Πανελληνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 12-2019, Αθήνα.
 39. Expression of pluripotency factors Oct4 and LIN28 in lung adenocarcinoma. P. Bosgana, F. Dimitrakopoulos, F. Sampsonas, H. Kalofonos, V. Zolota. 31st European Congress of Pathology 2019-Joint Session: Uropathology / Nephropathology-PS-13-007.
 40. Concomitant diagnosis of asthma and allergic bronchopulmonary aspergillosis in a previously healthy 26-year old Afghani male. Loukas Kakoulis, Fotios Sampsonas et al. 30th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) 03/2020
 41. Differences in COVID-19 pandemic response measures between Greece and Cyprus: turning the tide through school closures and lockdowns. Loukas Kakoullis , Eleni Papachristodoulou  , Elias Eliades  , Georgios Kyriakou ,Konstantinos Parperis , Paraskevi Chra , Anastasia Constantinidou , Andreas Chatzittofis, Fotios Sampsonas, Dimitrios Velissaris, George Panos. 31st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) 03/2021
 42. H επίδραση του 1ου lockdown στο έργο του βρογχοσκοπικού εργαστηρίου του ΠΠΓΝΠ. 29ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Φ. Σαμψώνας  et al. 17-20/12/2020.
 43. The role of High Flow Nasal Cannula in reducing hypoxemic events during bronchoscopic procedures compared to Low Flow Nasal Cannula: a metanalysis. F Sampsonas et al. E-poster ERS 2021
 44. Safety and effectiveness of mycophenolate mofetil in interstitial lung diseases. Theodoros Karampitsakos, Vasilios Tzilas, Ourania Papaioannou, Evangelia Koukaki, Matthaios Katsaras, Evangelos Bouros, Panagiota Tsiri, Georgios Tsirikos, Eirini Zarkadi, Nikolaos Ntoulias, Vasilina Sotiropoulou, Panagiotis Efthymiou, Serafeim Chrysikos, Elli Malakounidou, Fotios Sampsonas, et al. Poster ERS 2021.
 45. Tocilizumab in hospitalized patients with severe COVID-19: an open label, prospective study. Theodoros Karampitsakos, Elli Malakounidou, Ourania Papaioannou, Vasilina Dimakopoulou, Eirini Zarkadi, Matthaios Katsaras, Panagiota Tsiri, Georgios Tsirikos, Vasiliki Georgiopoulou, Ioanna Oikonomou, Christos Davoulos, Dimitrios Velissaris, Fotios Sampsonas, Markos Marangos, Karolina Akinosoglou, Argyris Tzouvelekis. ERS 2021.
 46. Clinical features and outcomes of patients with myositis associated-interstitial lung disease. Theodoros Karampitsakos, Ourania Papaioannou, Serafeim Chrysikos, Matthaios Katsaras, Georgios Tsirikos, Panagiota Tsiri, Eirini Zarkadi, Panagiotis Efthymiou, Vasilina Sotiropoulou, Nikolaos Ntoulias, Elli Malakounidou, Aggeliki Bellou, Vasilios Tzilas, Evangelos Bouros, Fotios Sampsonas, Theofanis Karageorgas, Katerina Dimakou, Demosthenes Bouros, Argyris Tzouvelekis. ERS 2021
 47. The role of High Flow Nasal Cannula in reducing hypoxemic events during bronchoscopic procedures compared to Low Flow Nasal Cannula. Sampsonas F. et al.  ECBIP 15-17/10/2021
 48. The effect of the lockdown during the first COVID-19 pandemic (01/03/2020-15/05/2020) on the work of the bronchoscopy service of Patras University Hospital. Sampsonas F. et al. ECBIP 15-17/10/2021
 49. Μικτο ενδοβρογχικο Ασπεργιλλωμα σε εδαφος καοηθειας. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου  , Ηρώ Σιαπίκα , Αναστασία Σπηλιοπούλου , Φεβρονία Κολονίτσιου, Φώτιος Σαμψώνας, Φωτεινή Παληογιάννη. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροβιολογίας. 01-03/10/2021

EDUCATIONAL ACTIVITIES

 1. Teaching of medical students and pulmonology fellows, Department of Pulmonology, University Hospital of Patras, Greece (2006-2020)
 2. Coordinator of clinical and research Pulmonology meetings, Department of Pulmonology, University Hospital of Patras, Greece (2006-2020)
 3. Presentations in the Pulmonology Clinical Cases and Research Sessions, The University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston USA (2010)
 4. On-site teaching of interventional bronchoscopy techniques, Division of Interventional Pulmonology, 1st Pulmonology Department, University of Athens (2012 and 2013)
 5. Teaching and organizing the curriculum of 3rd and 5th year Medical Students and participating in teaching activities of the Respiratory Department, Galway University Hospitals 2013-14.
 6. Coordinator of clinical and research Pulmonology meetings, Department of Pulmonology, University Hospital of Patras, Greece (2014-2017)
 7. Instructor of Bronchoscopic techniques, Hellenic Respiratory Society June 2018
 8. ERS EBUS PART 1
 9. ERS EBUS PART 2

LANGUAGES

 • Greek: Native Speaker
 • English:  C1
 • German: B1