Προσωπικό

Οργανόγραμμα κλινικής

Εξωτερικά Ιατρεία &Κλινικές Μελέτες
Ειρήνη Ζαρκάδη
Επικουρική Επιμελήτρια
Ειρήνη Ζαρκάδη…
Θεόδωρος Καραμπιτσάκος
Ειδικευμένος Ιατρός
Θεόδωρος Καραμπιτσάκος…
Ουρανία Παπαϊωάννου
Ειδικευμένη Ιατρός
Ουρανία Παπαϊωάννου…
Πνευμονολογικό Τμήμα
Ηλέκτρα Κουλουσούσα
Ειδικευόμενη Ιατρός
Ηλέκτρα Κουλουσούσα…
Βασιλίνα Σωτηροπούλου
Ειδικευόμενη Ιατρός
Βασιλίνα Σωτηροπούλου…
Εύα Θεοχάρη
Ειδικευόμενη Ιατρός
Εύα Θεοχάρη…
Ιωάννης Χριστόπουλος
Ειδικευόμενος Ιατρός
Ιωάννης Χριστόπουλος…
Πνευμονολογικό ΤμήμαCOVID
Έλλη Μαλακουνίδου
Επικουρική Επιμελήτρια
Έλλη Μαλακουνίδου…
Βασιλική Γεωργιοπούλου
Ειδικευμένη Ιατρός
Βασιλική Γεωργιοπούλου…
Ματθαίος Κατσαράς
Ειδικευμένος Ιατρός
Ματθαίος Κατσαράς…
Γεώργιος Τσιρίκος
Ειδικευόμενος Ιατρός
Γεώργιος Τσιρίκος…
Παναγιώτα Τσίρη
Ειδικευόμενη Ιατρός
Παναγιώτα Τσίρη…
Ειρήνη Ζαρκάδη
Επικουρική Επιμελήτρια
Ειρήνη Ζαρκάδη…
Θεόδωρος Καραμπιτσάκος
Ειδικευμένος Ιατρός
Θεόδωρος Καραμπιτσάκος…
Υπεύθυνοι Θαλάμων
Φώτιος Σαμψώνας
Επίκουρος Καθηγητής
Φώτιος Σαμψώνας…
Μαρία Τσιαμήτα
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
Μαρία Τσιαμήτα…
Κυριάκος Καρκούλιας
Επίκουρος Καθηγητής
Κυριάκος Καρκούλιας…
Εξωτερικά Ιατρείακάθε Τρίτη & Παρασκευή
Διονύσιος Παπαλεξάτος
Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Διονύσιος Παπαλεξάτος…
ΠνευμονολογικέςΕκτιμήσεις
Αλέξανδρος Καπαριανός
Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.
Αλέξανδρος Καπαριανός…
Εργαστήριο Ύπνου
Κυριάκος Καρκούλιας
Επίκουρος Καθηγητής
Κυριάκος Καρκούλιας…
ΒρογχοσκοπικόΕργαστήριο
Φώτιος Σαμψώνας
Επίκουρος Καθηγητής
Φώτιος Σαμψώνας…
Σπιρομετρικό Εργαστήριο
Αλέξανδρος Καπαριανός
Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.
Αλέξανδρος Καπαριανός…
Διευθυντής
Αργύριος Τζουβελέκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
ΔιευθυντήςΑργύριος Τζουβελέκης…
Text is not SVG – cannot display
Εξωτερικά Ιατρεία &Κλινικές Μελέτες
Ειρήνη Ζαρκάδη
Επικουρική Επιμελήτρια
Ειρήνη Ζαρκάδη…
Θεόδωρος Καραμπιτσάκος
Ειδικευμένος Ιατρός
Θεόδωρος Καραμπιτσάκος…
Ουρανία Παπαϊωάννου
Ειδικευμένη Ιατρός
Ουρανία Παπαϊωάννου…
Πνευμονολογικό ΤμήμαCOVID
Έλλη Μαλακουνίδου
Επικουρική Επιμελήτρια
Έλλη Μαλακουνίδου…
Βασιλική Γεωργιοπούλου
Ειδικευμένη Ιατρός
Βασιλική Γεωργιοπούλου…
Ματθαίος Κατσαράς
Ειδικευμένος Ιατρός
Ματθαίος Κατσαράς…
Γεώργιος Τσιρίκος
Ειδικευόμενος Ιατρός
Γεώργιος Τσιρίκος…
Παναγιώτα Τσίρη
Ειδικευόμενη Ιατρός
Παναγιώτα Τσίρη…
Ειρήνη Ζαρκάδη
Επικουρική Επιμελήτρια
Ειρήνη Ζαρκάδη…
Θεόδωρος Καραμπιτσάκος
Ειδικευμένος Ιατρός
Θεόδωρος Καραμπιτσάκος…
Υπεύθυνοι Θαλάμων
Φώτιος Σαμψώνας
Επίκουρος Καθηγητής
Φώτιος Σαμψώνας…
Μαρία Τσιαμήτα
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
Μαρία Τσιαμήτα…
Κυριάκος Καρκούλιας
Επίκουρος Καθηγητής
Κυριάκος Καρκούλιας…
Εξωτερικά Ιατρείακάθε Τρίτη & Παρασκευή
Διονύσιος Παπαλεξάτος
Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Διονύσιος Παπαλεξάτος…
ΠνευμονολογικέςΕκτιμήσεις
Αλέξανδρος Καπαριανός
Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.
Αλέξανδρος Καπαριανός…
Εργαστήριο Ύπνου
Κυριάκος Καρκούλιας
Επίκουρος Καθηγητής
Κυριάκος Καρκούλιας…
ΒρογχοσκοπικόΕργαστήριο
Φώτιος Σαμψώνας
Επίκουρος Καθηγητής
Φώτιος Σαμψώνας…
Σπιρομετρικό Εργαστήριο
Αλέξανδρος Καπαριανός
Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.
Αλέξανδρος Καπαριανός…
Διευθυντής
Αργύριος Τζουβελέκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
ΔιευθυντήςΑργύριος Τζουβελέκης…
Πνευμονολογικό Τμήμα
Ηλέκτρα Κουλουσούσα
Ειδικευόμενη Ιατρός
Ηλέκτρα Κουλουσούσα…
Βασιλίνα Σωτηροπούλου
Ειδικευόμενη Ιατρός
Βασιλίνα Σωτηροπούλου…
Εύα Θεοχάρη
Ειδικευόμενη Ιατρός
Εύα Θεοχάρη…
Ιωάννης Χριστόπουλος
Ειδικευόμενος Ιατρός
Ιωάννης Χριστόπουλος…
Text is not SVG – cannot display
Εξωτερικά Ιατρεία &Κλινικές Μελέτες
Ειρήνη Ζαρκάδη
Επικουρική Επιμελήτρια
Ειρήνη Ζαρκάδη…
Θεόδωρος Καραμπιτσάκος
Ειδικευμένος Ιατρός
Θεόδωρος Καραμπιτσάκος…
Ουρανία Παπαϊωάννου
Ειδικευμένη Ιατρός
Ουρανία Παπαϊωάννου…
Πνευμονολογικό ΤμήμαCOVID
Έλλη Μαλακουνίδου
Επικουρική Επιμελήτρια
Έλλη Μαλακουνίδου…
Βασιλική Γεωργιοπούλου
Ειδικευμένη Ιατρός
Βασιλική Γεωργιοπούλου…
Ματθαίος Κατσαράς
Ειδικευμένος Ιατρός
Ματθαίος Κατσαράς…
Γεώργιος Τσιρίκος
Ειδικευόμενος Ιατρός
Γεώργιος Τσιρίκος…
Παναγιώτα Τσίρη
Ειδικευόμενη Ιατρός
Παναγιώτα Τσίρη…
Ειρήνη Ζαρκάδη
Επικουρική Επιμελήτρια
Ειρήνη Ζαρκάδη…
Θεόδωρος Καραμπιτσάκος
Ειδικευμένος Ιατρός
Θεόδωρος Καραμπιτσάκος…
Υπεύθυνοι Θαλάμων
Φώτιος Σαμψώνας
Επίκουρος Καθηγητής
Φώτιος Σαμψώνας…
Μαρία Τσιαμήτα
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
Μαρία Τσιαμήτα…
Κυριάκος Καρκούλιας
Επίκουρος Καθηγητής
Κυριάκος Καρκούλιας…
Εξωτερικά Ιατρείακάθε Τρίτη & Παρασκευή
Διονύσιος Παπαλεξάτος
Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Διονύσιος Παπαλεξάτος…
ΠνευμονολογικέςΕκτιμήσεις
Αλέξανδρος Καπαριανός
Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.
Αλέξανδρος Καπαριανός…
Εργαστήριο Ύπνου
Κυριάκος Καρκούλιας
Επίκουρος Καθηγητής
Κυριάκος Καρκούλιας…
ΒρογχοσκοπικόΕργαστήριο
Φώτιος Σαμψώνας
Επίκουρος Καθηγητής
Φώτιος Σαμψώνας…
Σπιρομετρικό Εργαστήριο
Αλέξανδρος Καπαριανός
Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.
Αλέξανδρος Καπαριανός…
Διευθυντής
Αργύριος Τζουβελέκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
ΔιευθυντήςΑργύριος Τζουβελέκης…
Πνευμονολογικό Τμήμα
Ηλέκτρα Κουλουσούσα
Ειδικευόμενη Ιατρός
Ηλέκτρα Κουλουσούσα…
Βασιλίνα Σωτηροπούλου
Ειδικευόμενη Ιατρός
Βασιλίνα Σωτηροπούλου…
Εύα Θεοχάρη
Ειδικευόμενη Ιατρός
Εύα Θεοχάρη…
Ιωάννης Χριστόπουλος
Ειδικευόμενος Ιατρός
Ιωάννης Χριστόπουλος…
Text is not SVG – cannot display